EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

Föräldrarådgivning vänder sig till Dig/Er Som önskar tala om föräldraskapet eller få stöd med samspelet till barnet.

Det är lätt att som förälder hamna i  låsningar och det kan vara svårt att veta hur man bäst bemöter barnet i olika perioder av barnets liv. Ibland kan det handla om en önskan att förstå sig själv och relationen till barnet eller att två föräldrar har olika syn på barnet. Vid oro runt egna eller barnets svårigheter kan det vara till hjälp att prata med en professionell som har barnkunskap och kunskap om samspel och anknytning.

Jag arbetar bl a med:

  • Rådgivande samtal för föräldrar
  • Stöd  under graviditet och spädbarnstiden
  • Hjälp med samspelet mellan förälder och barn


Föräldrarådgivning Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg