EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

Ibland är det tillräckligt med några enstaka samtal för att komma vidare. Att stanna upp och reflektera kan ge dig nya infallsvinklar och att du kommer ur låsningar.

Konsultationen kan t ex handla om:

  • Undran över om psykoterapi kan hjälpa dig
  • Konfliktsituation med närstående eller på arbetet
  • Stöd och coaching i någon aktuell situation
  • Svåra vägval


Konsultation Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg