EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

Jag är Legitimerad Psykoterapeut och handledarutbildad UHÄ.
Socionom 1978
Fördjupningsutbildad i familjeterapi och traumafokuserad psykoterapi.
Utbildning i i
ntensiv korttidspsykoterapi med affektfokus.
Certifierad Symboldramaterapeut
Certifierad Marte Meo terapeut och handledare
Hypnosutbildad med inriktning på trauma och dissociation

Sedan slutet av 70-talet tar jag emot vuxna, ungdomar och familjer med olika bakgrund och problem som söker samtal, och hjälp till förändring. Sedan 2005 är jag en del av psykoterapimottagningen Lilla Torget Psykoterapi&Handledning där jag arbetar som psykoterapeut och handledare.

Jag har tidigare arbetat i ett brett fält inom socialtjänst och kommunal behandling. Bl a har jag startat upp och arbetat i en behandlingsenhet för unga kvinnor vars utveckling brutit samman, arbetat med barn, ungdomar och vuxna utsatta för försummelse, vanvård och övergrepp, samt arbetat med krigs- och tortyrtraumatiserade flyktingar.
Under många år arbetade jag i en spädbarnsverksamhet där mitt arbete bestod i att ge psykoterapeutiskt stöd vid övergången till att bli förälder och att hjälpa och stödja samspel och kommunikation mellan förälder och barn samt arbete med handledning och utbildning av personal.

Min grund är psykodynamisk men jag har utbildat mig i olika kunskaper och metoder inom psykoterapi. Jag är insatt i ny forskning om vår hjärna och nervsystem och jag har tagit till mig metoder med särskild inriktning att läka svåra livshändelser, anknytningsskador och anknytningstrauman och hur vi kan reparera en negativ självbild.

 

Som psykoterapeut arbetar jag inte bara med det verbala språket utan även med visualisering, drömmar, affekter och kroppen. Min grund är psykodynamisk men jag integrerar kunskaper och metoder från olika teorier inom psykoterapi t ex anknytnings- och mentaliseringsbaserade, affektfokuserade, kognitiva och existentiella.

 

Psykoterapeut är en skyddad titel och en legitimerad psykoterapeut har genomgått en av Socialstryrelsen godkänd utbildning. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen och är en slags garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett beprövat sätt. En psykoterapeut står under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vilket innebär en kvalitetssäkring och trygghet.

 

Keramik på bilderna: Eva Nilsson


Om mig - Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg