EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

I arbete med andra människor använder vi oss själva som arbetsinstrument. Arbetet väcker känslor och reaktioner som vi i handledningen kan få reflektera över och därigenom hitta ett förhållningssätt som är konstruktivt för dem vi möter.

Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper med olika yrken och erfarenheter inom vård och omsorg. Jag är diplomerad till att ge särskild  handledning i Symboldrama och Marte Meo metoden.

Som handledare använder jag mig av kunskaper från drygt 30 års yrkeserfaren inom socialtjänstens olika områden samt av min erfarenhet som psykoterapeut. Jag är integrativ i mitt förhållningssätt och använder mig av olika teorier och tekniker.
Jag har avtal med Västra Götalandsregionen.


Handledning Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg