EVA NILSSON
Psykoterapi & handledning i centrala Göteborg

Vi har alla under livets gång fått erfarenheter som format oss och gett oss våra inre bilder av oss själva och andra. De inre bilderna styr vårt handlande och kan ibland ge oss problem.

I symboldrama kombineras samtal med visualisering av inre bilder. Metoden betonar dina egna resurser och inre läkande och reparerande förmåga och den stimulerar din kreativitet.

Efter en kort avslappning får du föreställa dig bilder som utforskas tillsammans med terapeuten. De inre bilderna  kan fånga upp och gestalta dina känslor, behov, resurser och även det som hindrar dig. Symboldrama gör det möjligt att få kontakt med djupt liggande formande erfarenheter och bilder av dig själv och andra. Metoden erbjuder ett kraftfullt verktyg att arbeta med de underliggande problemen och att förändra det som ställer till problem.

Symboldrama integrerar en psykodynamisk grund med kognitiva och beteendeinriktade terapiformer. Metoden ger en unik möjlighet till att reparera en negativ självbild, behandla trauman, depression och psykosomatiska besvär.

Jag arbetar med symboldrama både som egen behandling och som ett led i en terapi.

För att få mer info se: Svenska Föreningen för Symboldrama

www.symboldrama.se


Symboldrama Eva Nilsson Psykoterapi och handledning i Göteborg